Rotterdam Make It Happen is de gezamenlijke citymarketing-pay-off, eind 2014 ontstaan uit de samenwerking tussen o.a. Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Gemeente Rotterdam.

Start Rotterdam de boer op! / Foto: Bart Hoogland

Melkveehouder Arie van den Berg uit Midden-Delfland en boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten brengen duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel naar de stad als startschot van Rotterdam de boer op! / Foto: Bart Hoogland

De Rotterdam Make It Happen merkalliantie helpt het project door het verhaal te verspreiden via haar corporate communicatiekanalen en via de kanalen van haar merkpartners. Op deze manier bereiken we een divers en groot publiek.

Meer informatie op rotterdammakeithappen.nl.